Pranatacara alusan jawa

Sugeng dalu, para rawuh ingkang kinurmatan,

Ing wanci dalu menika, panjenengan sami kempal boten namung kangge ngestreni sesarengan pentas, ananging kangge dados saksi saking sawijining lampah, carita kangge nglumpukaken warisan kabudayan saking sekawan penjuru donya. Kula minangka pawestri panjenengan, kulo nuwun ngaturaken sembah pamuji lan ngajeng-ajeng paring pangapunten, menawi badhe ndherekaken panjenengan sami dhumateng satunggaling papan ingkang dados lambang saking tresna lan kaweruh lokal ingkang minulya—inggih menika Dhusun Kerajinan Kayu Kendhang Sentul.

Ing tengah-tengah kawicaksanan dhusun menika, para ingkang mahir nyipta saking kayu kalayan tangan ingkang terampil lan manah ingkang pinunjul sampun nyipta langkung saking sekedar piranti karawitan; piyambakipun sampun netepaken crita, menenun impian, saha ngukir warisan. Boten namung nggadahi piranti karawitan kayu lokal, nanging ugi nyatukaken donya kaliyan swanten ingkang nggih menika global.

Ing dalu punika, kita badhe mangreksa semangatipun piyambakipun ing saben tabuhan genderang ingkang menggema, saben cicitan ingkang melodi, ing ritme kang nyawiji saking Arab, Afrika, Jawa, ngantos dhateng tanda khasipun saking Blitar. Saben swanten ingkang kawiwitan punika dados wujudipun saking wicara antarbudaya, paningalan saking kreativitas tanpa wates ingkang wonten ing dhusun menika.

Kala kutho bintar nyoroti bumi bung karo, lan acara lomba ingkang ageng tingkat kuto, panjenengan dipun ajak kangge berkreasi lan mikir ingkang positif. Amargi wonten ing mriki, menang utawi kalah dèrèng wigatos, ingkang wigatos punika sportivitas lan rasa kebersamaan ingkang kita wadhahi ing lampah menika.

Wulan Ramadhan maringi atur babagan sabar lan wigatosipun ngapunten. Mangka, liwat seni ingkang badhe panjenengan sakseni ing dalu menika, monggo kita tandur nilai-nilai wau ing manah. Monggo kita tindakake ritme kang ngajak panjenengan konco-konco, ngelingaken marang sabda bijak Podo elingo, ngarahaken jiwa kita dhateng keteduhan lan kesucian.

Lan sapunika, wekdalipun kita mbukak kelambu dalu menika. Sarehne panjenengan sami kangge kataman ing alunan musik kangge badhe nggawa kita sami, sedoyo poro, mugi kita sami saged mlebu swargo—mlebet dhateng swarganing kasenian ingkang tanpa upami.

Sahur… Sahur… Simbol saking wiwitan dinten, kangge ngelingaken kita supados tangi lan sami siyaga. Kados pundi sahur kang ngawiti dinten kanthi kebak pangajeng-ajeng, mangke kita wiwiti pentas menika kanthi manah ingkang kebak semangat.

Kanthi raos hormat, kula aturaken paring kalodhangan dhumateng para musisi kito kangge nembangaken irama ingkang sampun miwiti samodra lan nglampahi jaman, gendhing kang badhe nggugah jiwa lan katresnan.

Mugya raosaken kasugengan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *